1.1.2008 alkaen Etelä-Pohjanmaan Partiolaisten alueella partiopiirin tehtävistä vastaa Pohjanmaan Partiolaiset. Surffaa siis osoitteeseen www.pohjanmaa.partio.fi


Etelä-Pohjanmaan partiolaiset
  Etusivu
  Piiri-info
  Tapahtumat
  Piirihallitus
  Lippukunnat
  Viestintä
    Uutiset
    RSS
    Piirivihje >
    Kärppä-Viesti
  Selkäsaari
  Palaute
  Arkisto
  Sivukartta

Piirivihje

EPP Piirivihje 3 / 2003 (4.3.2003)VÄSTI - SUDENPENTULEIRI 28.-31.7. 2003 Kortesjärvi

VÄSTI - PALVELULEIRI 25.7.-1.8.2003 Kortesjärvi


Ilmoittautuminen: ota yhteyttä lippukuntaasi.

Lippukunnan Västi-yhdyshenkilö ilmoittaa lippukunnan pe 14.3. mennessä, joten lippukuntien ilmoittautumiset ovat ennen sitä.


Leirimaksu: 60 euroa/hlö


Tiedustelut: Maija-Reetta Mannismäki 040-7011200, Kauppakatu 28 A 1, 40100 Jyväskylä mamannis@cc.jyu.fi


Lähde seikkailemaan Pyhän Yrjänän seurassa!PIIRIHALLITUS 14.2.

LEIRISTIPENDIT Västi-sudenpentuleiri 28.-31.7. Kortesjärvi

Piirihallituksen päätöksellä Västi sudenpentuleirille päätettiin myöntää 15 kpl 40 euron suuruista leiristipendiä seuraavin perustein:


Sudenpennuille myönnetään leiristipendi sosiaalisin perustein. Anomuksen tekee nimetylle henkilölle lippukunta 28.3. mennessä piiritoimistoon.


Palveluleiriläisille leiristipendiä myönnettäessä otetaan huomioon sosiaaliset perustelut sekä partioaktiivisuus (esim. tehtävät lippukunnassa). Anomuksen tekee lippukunta 28.3. mennessä piiritoimistoon.


Anomukset tehdään vapaamuotoisesti ja lähetetään Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry:n piiritoimistoon, Rauhankatu 8, 65100 Vaasa.ETELÄ-POHJANMAAN PARTIOLAISET RY SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS la 22.3.03

Aika: la 22.3.03, alkaen klo 13.00

Ilmoittautuminen ja ruokailu: klo 12.00 -13.00

Paikka: Purmojärven ala-aste, Kortesjärvi


Esillä sääntömääräiset asiat: Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2002, myönnetään tili ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Päätetään piirin jäsenmaksuosuudesta v. 2004.


Äänioikeus:

3 § Jäsenet

Piirin jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, joita ovat piirin hallituksen hyväksymät yhdistysrekisteriin merkityt partiolippukunnat ja lippukuntien partiojohtajavaltakirjan omaavat partiojohtajat.

Piirin kokouksissa on äänioikeus varsinaisilla jäsenellä. Kaikki jäsenet hyväksyy piirihallitus.


4 § Piirin kokouksissa on varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Edustajakseen piirin kokouksiin valitsevat rekisteröidyt lippukunnat korkeintaan vuodeksi kerrallaan edustajan, joka käyttää lippukunnan äänivaltaa, ja hänelle varaedustajan. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen.


13 § Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia piirin kokouksessa, jos 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa.LIPPUKUNNANJOHTAJIEN AAMUPÄIVÄ

Alkaen klo 10.00 ( aamupalaa klo 9.30 alkaen)

Paikka Purmojärven ala-aste, Kortesjärvi

Ilmoittautumiset 17.3. mennessä piiritoimistoon


Ohjelmassa: piirineuvoston aloittaminen Marjanne Kuntsi ja Valtteri Karhu

"Sytyttääkö lippukunnalla" Johanna Paavola ja Jukka StigSAMPO 1-KURSSI 4.-6.4. Kauhava

viim.ilm. 19.3.

hinta 2 auramo-seteliä + 7 euroa (41 eur)


Kurssin käytyään partiolainen tuntee sammon tehtävät lippukunnassa, osaa johtaa vartionjohtajaneuvostoa ja olla apuna vartionjohtajille sekä tuntee hyvin partio-ohjelman ja partiomenetelmän keinona pyrkiä partioliikkeen päämäärään. Kurssi on tarkoitettu yli 16-vuotiallle partiolaisille.


Lisätietoja: Outi Rajala 044-5338662 tai ouelraja@cc.jyu.fiSISUT MATKALLA METSÄÄN 12.4. Lapua

viim.ilm. 26.3.

hinta 14 eur


Sisujen toiminnallinen retkeilyyn ja ulkoiluun liittyvä teemapäivä.

Sisutoiminnasta kiinnostuneilla on mahdollisuus tulla tutustumaan toimintaan.

Lisätietoja : Maija-Stiina Häyrynen 0400-865680 tai maija-stiina@suomi24.fiPARTIOJOHTAJIEN PERUSKURSSI 18.-21.4. Kortesjärvi

viim.ilm. 2.4.

hinta 66 eur tai 2 auramoa + 32 eur


Partiojohtajien peruskurssi on kulmakivi partiokoulutuksessa. Kurssin tarkoituksena on antaa perusedellytykset toimintaan partiossa aikuisena. Kurssi on tarkoitettu 17 vuotta täyttäneille johtajatehtäviin aikoville.HUOMIOI!

Auramo-setelit (arvo 17 euroa) ovat rahaa maksaessasi piirin ta SP:n kursseja. Auramo-setelit on tarkoitettu ikäkausijohtajien (akela, sampo, valtermanni) koulutukseen ja lippukunnan johtamiskoulutukseen (kogi, lpkj:n koulutuspäivät).


Jokainen lippukunta on saanut SP:n lippukuntapostissa kaksi (2) seteliä ja piirillä on käytettävänään lippukuntia vastaava setelimäärä, joiden käytöstä päättää työvaliokunta avustaen harkintansa mukaan lippukuntien koulutusta. Vuoden 2002 Auramo-setelit ovat edelleen käytössä.


PIIRIHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJAT : piirihallituksen päätökset löytyvät piirin www-sivuilta kohdasta ”Piirihallitus”.
Päivitetty: 17.3.2012 18:07 - webmaster@epp.partio.fi