1.1.2008 alkaen Etelä-Pohjanmaan Partiolaisten alueella partiopiirin tehtävistä vastaa Pohjanmaan Partiolaiset. Surffaa siis osoitteeseen www.pohjanmaa.partio.fi


Etelä-Pohjanmaan partiolaiset
  Etusivu
  Piiri-info
  Tapahtumat
  Piirihallitus
  Lippukunnat
  Viestintä
  Selkäsaari
  Palaute
  Arkisto
  Sivukartta

Pohjanmaan Partiolaiset on syntymässä

Tämä on uuden piirin perustamisesta kertova www-sivusto. Uuden piirin perustaminen on osa Suomen Partiolaisten ja partiopiirien yhteistä järjestönkehittämishanketta, jonka tavoitteena on tukea entistä paremmin lippukuntien toimintaa.

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry, Keski-Pohjanmaan Partiolaiset ry ja Pohjois-Pohjanmaan Partiopiiri ry ovat käyneet kevään ja kesän 2005 aikana neuvotteluja, joiden pohjalta piirien hallitukset esittävät uuden, Pohjanmaan piirin perustamista. Lopullisen päätöksen tekevät lippukunnat.

Näille sivuille Uusi piiri -työryhmä kerää piirin perustamiseen liittyviä suunnitelmia ja tietoa hankkeen taustoista. Sivuilla on myös mahdollisuus lähettää kysymyksiä työryhmälle. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan sivuston UKK-palstalla.

Pohjanmaan partiopiirien asiakirjoja

 • Muistio Pohjanmaan partiopiirien Järke-neuvottelusta (12.6.2005)
 • Muistio Pohjanmaan Partiolaiset ry:n suunnittelukokouksesta (21.8.2005)
  • Täsmennys Pohjanmaan Partiolaiset ry, koulutus (7.9.2005)
 • Selvitystyöryhmän suunnittelema aikataulu jatkotoimenpiteille
 • Pohjanmaan Partiolaiset, uuden piirin esittely -kalvosarja

Suomen Partiolaisten asiakirjoja

 • Jäsenkokouksen 2002 päätös Lippukuntien tukemisen työnjaosta (pdf, 3 sivua, 44 kt)
 • Jäsenkokouksen 2004 päätös ”Lippukuntien tukemisen työnjako” -kehittämishankkeesta (word, 2 sivua, 26 kt)
 • Kuvaus Partioneuvoston II/05:n päättämistä yhtenevistä toiminnanaloista (word, 52 sivua, 340 kt)
 • Piirityön käsikirja (versio 1.1, word 23 sivua, 154 kt)
 • Järjestötyön käsikirja (word, 26 sivua, 156 kt)
 • Lippukuntien tukemisen työnjaon esitykset:
  • Esitys 1: jäsenkokoukselle 2004 (pdf, 17 sivua, 200 kt)
  • Esitys 2: Järjestön kehittämisryhmän loppuraportti ja esitys partioneuvostolle 11/03 (pdf, 97 sivua, 750 kt)
  • Esitys 3: Järjestön kehittämisryhmän loppuraportti ja esitys partioneuvostolle 9/04 (pdf, 90 sivua, 450 kt)
 • Elokuussa 2005 toteutettujen esittelytilaisuuksien PowerPoint-esitykset


Päivitetty: 9.12.2005 13:23 - webmaster@epp.partio.fi